За автора

Details

Димитър Купенов

Адвокат

Димитър Купенов - Адвокат

 

 


 

Образование

 Софийски университет „Св. Климент Охридски” - Магистър по право 2003 г.

 Академичен курс по Американско бизнес право - лектор: проф. Шийла Хокхойзер, САЩ 1999 г.

 Първа английска езикова гимназия гр. София 1995 г.Следдипломна специализация

 Университет “Демокритио”, гр. Комотини, Р. Гърция - Магистратура по икономически и правни науки 2007 г.

 Езиков курс в Испания, град Мадрид, в международни училища „ Eurocenter” 2002Езици

 Български

 Гръцки

 Английски

 Испански

 РускиОбласти на практика

 Търговско и дружествено право, Европейско дружествено право, Сливания и придобивания, Гражданско право, Трудово и осигурително право, Вещно право, Наследствено право и др.Други дейности

 Член на Софийска адвокатска колегия - 2004;

 Научен сътрудник по икономически и търговски въпроси в Посолството на Р Гърция в гр. София, където придобива опит в следните дейности:

  организиране на съвместни срещи между гръцки и български търговски дружества с еднакъв или сходен предмет на дейност с цел взаимно сътрудничество и сключване на търговски сделки;

  изготвяне на писмени становища – отговори на запитвания на гръцки граждани и фирми по юридически, икономически и търговски въпроси, свързани с осъществявана от тях търговска дейност на територията на Р. България;

  участие в казуси по международно частно право;

  участие в редица срещи, семинари и други обществени дейности, посветени на сътрудничеството между български и гръцки търговски дружества;

 проучване на търговския пазар и изготвяне на икономически доклади за състоянието на икономиката на страната;

  участия в редица срещи на високо равнище между представители на български министерства, търговско-промишлени палати, камари, организации и др.;

  редица участия в търговски изложения.