Σχετικά με το Συγγραφέας

Details

Dimitar Kupenov

Δικηγόρος

Димитър Купенов - Адвокат

 

 


 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 Πανεπιστημίου της Σόφιας "Αγ. Kliment Ohridski" - Master Degree, 2003

 Σεμινάριο επιμόρφωσης "Επιχειρηματική Νομοθεσία Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής" - (Business Law) Ομιλητής: Καθ. Sheila Hokhoyzer, USA 1999 г.Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:

 “Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης “ Κομοτηνή, Ελλάδα. 2007 г. - Σχολή οικονομικών και νομικών επιστημών.Γλώσσες

 Βουλγαρική , Ελληνική, Αγγλική, Ισπανική και  Ρωσική γλώσσα.Τομείς Δράσης

 Εμπορικό δίκαιο,  Εταιρικό δίκαιο, Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Ακινήτων, Κληρονομικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων κ.α.Επαγγελματική πείρα

 Μέλος του Δικηγορικού συλλόγου της Σόφιας  - 2004.

 Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Βουλγαρία

  διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών φορέων με σκοπό την κοινή δραστηριοποίηση.

  Σύνταξη γραπτών γνωμοδοτήσεων επί οικονομικών, εμπορικών και νομικών θεμάτων που υποβλήθηκαν από Έλληνες υπήκοοι ή νομικά πρόσωπα ελληνικών συμφερόντων σχετικά με την εμπορική δραστηριότητά τους στην Βουλγαρία.  

  уΕμπειρία σε υποθέσεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

  Συμμετοχή σε διάφορες συναντήσεις, σεμινάρια και άλλες δημόσιες δραστηριότητες με θέμα  «Η συνεργασία μεταξύ βουλγαρικών και ελληνικών επιχειρήσεων».