Αρχική - Blog

PUBLIC PROCUREMENTS IN BULGARIA 29.11.2013

Details

Bulgaria-Samokov: Pharmaceutical products

2013/S 232-402269


Contract notice

Supplies
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


„MBAL - Samokov“ EOOD
gr. Samokov, ul. „Makedoniya“ No. 49
Contact point(s): gr. Samokov, ul. „Makedoniya“ No. 49
For the attention of: Vanya Laskina
2000 Samokov
BULGARIA
Telephone: +359 72266413
Fax: +359 72266068

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mbal-samokov.com

Address of the buyer profile: www.mbal-samokov.com

Electronic access to information: www.mbal-samokov.com

Electronic submission of tenders and requests to participate: www.mbal-samokov.com

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


33600000, 33140000
Description

Pharmaceutical products.
Medical consumables.

 


Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.1.2014 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

13.1.2014 - 16:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Any EU official language

 Bulgaria-Katuntsi: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

2013/S 232-402403Contract notice


Supplies
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Teritorialno podelenie darzhavno gorsko stopanstvo /TP „DGS Katuntsi“/
ul. „Asen Lagadinov“ No. 17
Contact point(s): s. Katuntsi
For the attention of: inzh. Simeon Efremov
2830 Katuntsi
BULGARIA
Telephone: +359 887552971

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.uzdp.bg

Address of the buyer profile: www.uzdp.bg

Electronic access to information: www.uzdp.bg

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


30000000
Description

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.12.2013 - 17:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

3.1.2014 - 17:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Any EU official language
 

 

  


Bulgaria-Belene: Construction-site supervision services

2013/S 232-402942Contract notice


Services
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Obshtina Belene
ul. „Balgariya“ No. 35
Contact point(s): Kaloyan Prokopiev - zam.kmet na obshtina Belene, inzh. Hristina Ivanova-Maneva - nachalnik-otdel „UT i OS“
For the attention of: Tsvetomir Tsvetanov - gl. ekspert „Ikonomichesko razvitie i obshtestveni porachki“
5930 Belene
BULGARIA
Telephone: +359 65831031 / 65831036 / 65834672
Fax: +359 65831062

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://obshtina.belene.net/_index.php

Address of the buyer profile: http://obshtina.belene.net/pp.htm

Electronic access to information: http://obshtina.belene.net/pp.htm

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


71521000, 71312000, 71541000, 71248000
Description

Construction-site supervision services.
Structural engineering consultancy services.
Construction project management services.
Supervision of project and documentation.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.12.2013 - 17:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

6.1.2014 - 17:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 

 

  


Bulgaria-Sofia: Construction work

2013/S 232-401946Contract notice


Works
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“-MVR
ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Contact point(s): DUSSD
For the attention of: Yuliya Dardova
1301 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29822547
Fax: +359 29813010

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.mvr.bg

Further information can be obtained from: Äèðåêöèÿ „Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà è ñîöèàëíè äåéíîñòè“-ÌÂÐ
129010157
óë. “Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ-ÌÂÐ
For the attention of: Âåñåëèí Âåëè÷êîâ
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29827911
Fax: +359 29813010
Internet address: www.mvr.bg

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Äèðåêöèÿ „Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà ñîöèàëíè äåéíîñòè“-ÌÂÐ
129010157
óë. „Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ-ÌÂÐ
For the attention of: Æèâêà Äàñêàëîâà
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29822274
Fax: +359 29813010


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


45000000
Description

Construction work.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.12.2013 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

7.1.2014 - 11:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 Bulgaria-Sofia: Accident insurance services

2013/S 232-402929Contract notice


Services
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Ministerstvo na otbranata
ul. „Dyakon Ignatiy“ No. 3
Contact point(s): Direktsiya „Investitsii v otbranata“
For the attention of: Tsveta Genova
1092 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29220649
Fax: +359 29222969

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mod.bg

Address of the buyer profile: http://op.mod.bg/IO/

Further information can be obtained from: Ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà
000695324
óë. „Èâàí Âàçîâ“ ¹ 12
Contact point(s): Äèðåêöèÿ „Èíâåñòèöèè â îòáðàíàòà“
For the attention of: Öâåòà Ãåíîâà
1080 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29220649
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Fax: +359 29222969

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà
000695324
óë. „Èâàí Âàçîâ“ ¹ 12
Contact point(s): Äèðåêöèÿ „Èíâåñòèöèè â îòáðàíàòà“
For the attention of: Êðàñèìèðà Àíãåëîâà
1080 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29220675
Fax: +359 29222969

Tenders or requests to participate must be sent to: Ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà
000695324
óë. „Èâàí Âàçîâ“ ¹ 12
Contact point(s): Äèðåêöèÿ „Èíâåñòèöèè â îòáðàíàòà“
For the attention of: Êðàñèìèðà Àíãåëîâà
1080 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29220675
Fax: +359 29222969


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


66512100
Description

Accident insurance services.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.12.2013 - 17:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

7.1.2014 - 17:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 
Bulgaria-Eleshnitsa: Financial and insurance services

2013/S 232-402903Contract notice


Services
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


„Yugozapadno darzhavno predpriyatie“ DP, Teritorialno podelenie, „DGS Eleshnitsa“, s. Eleshnitsa
ul. „Vasil Beljov“ No. 145
Contact point(s): administrativnata sgrada na TP „DGS Eleshnitsa“
For the attention of: Dimitar Klecherov - yuriskonsult
2782 Eleshnitsa
BULGARIA
Telephone: +359 887765178

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.dgs-eleshnica.com

Address of the buyer profile: www.uzdp.bg

Electronic access to information: www.uzdp.bg

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


66000000
Description

Financial and insurance services.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.12.2013 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

2.1.2014 - 16:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 
Bulgaria-Strumyani: Insurance services

2013/S 232-402896Contract notice


Services
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


YuZDP DP TP „DGS Strumyani“
pl. „7- mi April“ No. 3
Contact point(s): TP „DGS Strumyani“
For the attention of: Aleksandar Adzhev
2825 s. Strumyani
BULGARIA
Telephone: +359 74343119
Fax: +359 74343119

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.uzdp.bg

Address of the buyer profile: www.uzdp.bg

Electronic access to information: www.uzdp.bg

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


66510000
Description

Insurance services.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.12.2013 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

21.12.2013 - 16:30IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 Bulgaria-Kladnitsa: Insurance services

2013/S 232-402844Contract notice


Services
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


DP Yugozapadno darzhavno predpriyatie - gr. Blagoevgrad, TP „Darzhavno lovno stopanstvo Vitoshko-Studena“
s. Kladnitsa
Contact point(s): inzh. Sashka Damyanova
For the attention of: inzh. Gergana Vasileva
2347 s. Kladnitsa
BULGARIA
Telephone: +359 886899001
Fax: +359 887864868

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.uzdp.bg

Address of the buyer profile: www.dlsvitoshko.com

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


66510000
Description

Insurance services.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.12.2013 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

20.12.2013 - 16:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 Bulgaria-Tutrakan: Medical consumables

2013/S 232-402397Contract notice


Supplies
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie-Tutrakan“ EOOD
ul. „Transmariska“, No. 101
Contact point(s): „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie - Tutrakan“ EOOD
For the attention of: d-r Nedka Georgieva Tsvetkova
7600 Tutrakan
BULGARIA
Telephone: +359 86660454
Fax: +359 86660454

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


33140000, 33600000
Description

Medical consumables.
Pharmaceutical products.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.1.2014 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

20.1.2014 - 17:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 Bulgaria-Sofia: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2013/S 232-402379Contract notice


Supplies
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ - Ministerstvo na vatreshnite raboti
ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Contact point(s): DUSSD-MVR
For the attention of: Siyana Valcheva
1301 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29823653
Fax: +359 29813010

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mvr.bg

Address of the buyer profile: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm

Further information can be obtained from: Äèðåêöèÿ „Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà è ñîöèàëíè äåéíîñòè“ - ÌÂÐ
129010157
óë. „Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ - ÌÂÐ
For the attention of: Ñòîÿí Ñòîÿíîâ
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29822101
Fax: +359 29813010

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Äèðåêöèÿ „Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà è ñîöèàëíè äåéíîñòè“ - ÌÂÐ
129010157
óë. „Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ-ÌÂÐ
For the attention of: Æèâêà Äàñêàëîâà
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29822274
Fax: +359 29813010


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


39000000
Description

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.12.2013 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

30.12.2013 - 14:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 

 

  


Bulgaria-Sofia: Medical equipments

2013/S 232-402349Contract notice


Supplies
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Meditsinski universitet - Sofiya - Rektorat
bul. „Akad. Iv. Evstatiev Geshov“ No. 15, sgradata na NTsOZA, et. 10, staya 20 i 22
Contact point(s): Rakovoditel otdel „OP“
For the attention of: Marta Gensuzova
1431 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 28510879
Fax: +359 29515087

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://mu-sofia.bg/

Address of the buyer profile: http://opt.mu-sofia.bg/

Further information can be obtained from: Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò-Ñîôèÿ - Ðåêòîðàò
831385737
áóë. „Àêàä. Èâ. Åâñò. Ãåøîâ“ ¹ 15, ñãðàäàòà íà ÍÖÎÇÀ, åò. 10, ñòàÿ 22
Contact point(s): Ðúêîâîäèòåë îòäåë „ÎÏ“
For the attention of: ã-æà Ìàðòà Ãåíñóçîâà
1431 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 28510879
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Fax: +359 29515087
Internet address: http://mu-sofia.bg/

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò-Ñîôèÿ - Ðåêòîðàò
831385737
áóë. „Àêàä. Èâ. Åâñò. Ãåøîâ“ ¹ 15, ñãðàäàòà íà ÍÖÎÇÀ, åò. 10, ñòàÿ 20
Contact point(s): Èêîíîìèñò ÎÏ
For the attention of: ã-æà Ðîçàëèÿ Áàëäàðàíîâà
1431 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29515087
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Fax: +359 29515087
Internet address: http://mu-sofia.bg/

Tenders or requests to participate must be sent to: Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò-Ñîôèÿ - Ðåêòîðàò
831385737
áóë. „Àêàä. Èâ. Åâñò. Ãåøîâ“ ¹ 15, ñãðàäàòà íà ÍÖÎÇÀ, åò. 10, ñòàÿ 20
Contact point(s): Èêîíîìèñò ÎÏ
For the attention of: ã-æà Ðîçàëèÿ Áàëäàðàíîâà
1431 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29515087
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Fax: +359 29515087
Internet address: http://mu-sofia.bg/


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


33100000
Description

Medical equipments.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.1.2014 - 16:30IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

13.1.2014 - 16:30IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 Bulgaria-Sofia: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2013/S 232-402322Contract notice


Supplies
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ - Ministerstvo na vatreshnite raboti
ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Contact point(s): DUSSD-MVR
For the attention of: E. Gavrilova
1301 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29822517
Fax: +359 29813010

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mvr.bg

Address of the buyer profile: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm

Further information can be obtained from: Äèðåêöèÿ „Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà è ñîöèàëíè äåéíîñòè“ - ÌÂÐ
129010157
óë. „Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ - ÌÂÐ
For the attention of: Ñòîÿí Ñòîÿíîâ
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29822101
Fax: +359 29813010

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Äèðåêöèÿ „Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà è ñîöèàëíè äåéíîñòè“ - ÌÂÐ
129010157
óë. „Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ-ÌÂÐ
For the attention of: Æèâêà Äàñêàëîâà
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29822274
Fax: +359 29813010


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


39000000
Description

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.12.2013 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

30.12.2013 - 16:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 Bulgaria-Sofia: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2013/S 232-402298Contract notice


Supplies
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ - Ministerstvo na vatreshnite raboti
ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Contact point(s): DUSSD-MVR
For the attention of: Siyana Valcheva
1301 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29823653
Fax: +359 29813010

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mvr.bg

Address of the buyer profile: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm

Further information can be obtained from: Äèðåêöèÿ „Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà è ñîöèàëíè äåéíîñòè“ - ÌÂÐ
129010157
óë. „Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ - ÌÂÐ
For the attention of: Ñòîÿí Ñòîÿíîâ
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29822101
Fax: +359 29813010

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Äèðåêöèÿ „Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà è ñîöèàëíè äåéíîñòè“ - ÌÂÐ
129010157
óë. „Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ-ÌÂÐ
For the attention of: Æèâêà Äàñêàëîâà
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29822274
Fax: +359 29813010


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


39000000
Description

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.12.2013 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

30.12.2013 - 14:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 Bulgaria-Sofia: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2013/S 232-402280Contract notice


Supplies
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ - Ministerstvo na vatreshnite raboti
ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Contact point(s): DUSSD-MVR
For the attention of: Siyana Valcheva
1301 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29823653
Fax: +359 29813010

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mvr.bg

Address of the buyer profile: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm

Further information can be obtained from: Äèðåêöèÿ "Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà è ñîöèàëíè äåéíîñòè" - ÌÂÐ
129010157
óë. „Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ - ÌÂÐ
For the attention of: Ñòîÿí Ñòîÿíîâ
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29822101
Fax: +359 29813010

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Äèðåêöèÿ „Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà è ñîöèàëíè äåéíîñòè“ - ÌÂÐ
129010157
óë. „Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ-ÌÂÐ
For the attention of: Æèâêà Äàñêàëîâà
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29822274
Fax: +359 29813010


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


39000000
Description

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.12.2013 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

30.12.2013 - 14:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 Bulgaria-Sofia: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2013/S 232-402264Contract notice


Supplies
Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


Direktsiya „Upravlenie na sobstvenostta i sotsialni deynosti“ - Ministerstvo na vatreshnite raboti
ul. „Knyaz Boris I“ No. 124
Contact point(s): DUSSD-MVR
For the attention of: E. Gavrilova
1301 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29822517
Fax: +359 29813010

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.mvr.bg

Address of the buyer profile: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Äèðåêöèÿ „Óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíîñòòà è ñîöèàëíè äåéíîñòè“ - ÌÂÐ
129010157
óë. „Êíÿç Áîðèñ I“ ¹ 124
Contact point(s): ÄÓÑÑÄ-ÌÂÐ
For the attention of: Æèâêà Äàñêàëîâà
1301 Ñîôèÿ
BULGARIA
Telephone: +359 29822274
Fax: +359 29813010


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


39000000
Description

Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products.Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.12.2013 - 16:00IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

30.12.2013 - 16:00IV.3.6)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
 Bulgaria-Sofia: Pumps

2013/S 232-403370Contract notice – utilities


Supplies
Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity


I.1)

Name, addresses and contact point(s)


„Sofiyska voda“ AD
rayon Mladost, zh. k. „Mladost IV“, ul. „Biznes Park“ No. 1, sgrada 2A
Contact point(s): otdel „Snabdyavane“
For the attention of: Vera Krasteva
1766 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 28122560
Fax: +359 28122589

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.sofiyskavoda.bg

Address of the buyer profile: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)


Section II: Object of the contract


II.1)

Description


II.1.6)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000
Description

Pumps.Information about lots
Lot No: 1  Lot title: Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè KSB çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè.

1)

Short description:

Îáîñîáåíà ïîçèöèÿ 1 – Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè KSB çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè.2)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000


3)

Quantity or scope:

Íà Äîñòàâ÷èêà íå ñà ãàðàíòèðàíè êîëè÷åñòâà íà ïîðú÷âàíèòå ñòîêè, ïðåäìåò íà äîãîâîðà è ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåéíîñòèòå.
Estimated value excluding VAT: 260 000 BGN4)

Indication about different date for duration of contract or starting/completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)


Lot No: 2  Lot title: Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè Wilo çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè

1)

Short description:

Îáîñîáåíà ïîçèöèÿ 2 – Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè Wilo çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè2)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000


3)

Quantity or scope:

Íà Äîñòàâ÷èêà íå ñà ãàðàíòèðàíè êîëè÷åñòâà íà ïîðú÷âàíèòå ñòîêè, ïðåäìåò íà äîãîâîðà è ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåéíîñòèòå.
Estimated value excluding VAT: 100 000 BGN4)

Indication about different date for duration of contract or starting/completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)


Lot No: 3  Lot title: Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè ProMinent çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè

1)

Short description:

Îáîñîáåíà ïîçèöèÿ 3 – Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè ProMinent çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè2)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000


3)

Quantity or scope:

Íà Äîñòàâ÷èêà íå ñà ãàðàíòèðàíè êîëè÷åñòâà íà ïîðú÷âàíèòå ñòîêè, ïðåäìåò íà äîãîâîðà è ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåéíîñòèòå.
Estimated value excluding VAT: 35 000 BGN4)

Indication about different date for duration of contract or starting/completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)


Lot No: 4  Lot title: Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè Grundfos çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè

1)

Short description:

Îáîñîáåíà ïîçèöèÿ 4 – Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè Grundfos çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè.2)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000


3)

Quantity or scope:

Íà Äîñòàâ÷èêà íå ñà ãàðàíòèðàíè êîëè÷åñòâà íà ïîðú÷âàíèòå ñòîêè, ïðåäìåò íà äîãîâîðà è ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåéíîñòèòå.
Estimated value excluding VAT: 100 000 BGN4)

Indication about different date for duration of contract or starting/completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)


Lot No: 5  Lot title: Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè Netzsch çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè

1)

Short description:

Îáîñîáåíà ïîçèöèÿ 5 – Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè Netzsch çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè.2)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000


3)

Quantity or scope:

Íà Äîñòàâ÷èêà íå ñà ãàðàíòèðàíè êîëè÷åñòâà íà ïîðú÷âàíèòå ñòîêè, ïðåäìåò íà äîãîâîðà è ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåéíîñòèòå.
Estimated value excluding VAT: 50 000 BGN4)

Indication about different date for duration of contract or starting/completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)


Lot No: 6  Lot title: Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè Lovara çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè

1)

Short description:

Îáîñîáåíà ïîçèöèÿ 6 – Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè Lovara çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè.2)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000


3)

Quantity or scope:

Íà Äîñòàâ÷èêà íå ñà ãàðàíòèðàíè êîëè÷åñòâà íà ïîðú÷âàíèòå ñòîêè, ïðåäìåò íà äîãîâîðà è ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåéíîñòèòå.
Estimated value excluding VAT: 40 000 BGN4)

Indication about different date for duration of contract or starting/completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)


Lot No: 7  Lot title: Äîñòàâêà íà õîðèçîíòàëíè öåíòðîáåæíè ïîìïåíè àãðåãàòè çà êàëîâè âîäè, óòàéêè è óñëîâíî ÷èñòè âîäè

1)

Short description:

Îáîñîáåíà ïîçèöèÿ 7 – Äîñòàâêà íà õîðèçîíòàëíè öåíòðîáåæíè ïîìïåíè àãðåãàòè çà êàëîâè âîäè, óòàéêè è óñëîâíî ÷èñòè âîäè.2)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000


3)

Quantity or scope:

Íà Äîñòàâ÷èêà íå ñà ãàðàíòèðàíè êîëè÷åñòâà íà ïîðú÷âàíèòå ñòîêè, ïðåäìåò íà äîãîâîðà è ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåéíîñòèòå.
Estimated value excluding VAT: 60 000 BGN4)

Indication about different date for duration of contract or starting/completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)


Lot No: 8  Lot title: Äîñòàâêà íà ñàìîçàñìóêâàùè áåíçèíîâè ïîìïåíè àãðåãàòè çà îòïàäíè âîäè

1)

Short description:

Îáîñîáåíà ïîçèöèÿ 8 – Äîñòàâêà íà ñàìîçàñìóêâàùè áåíçèíîâè ïîìïåíè àãðåãàòè çà îòïàäíè âîäè.2)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000


3)

Quantity or scope:

Íà Äîñòàâ÷èêà íå ñà ãàðàíòèðàíè êîëè÷åñòâà íà ïîðú÷âàíèòå ñòîêè, ïðåäìåò íà äîãîâîðà è ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåéíîñòèòå.
Estimated value excluding VAT: 25 000 BGN4)

Indication about different date for duration of contract or starting/completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)


Lot No: 9  Lot title: Äîñòàâêà íà ïîòîïÿåìè ïîìïåíè àãðåãàòè

1)

Short description:

Îáîñîáåíà ïîçèöèÿ 9 – Äîñòàâêà íà ïîòîïÿåìè ïîìïåíè àãðåãàòè.2)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000


3)

Quantity or scope:

Íà Äîñòàâ÷èêà íå ñà ãàðàíòèðàíè êîëè÷åñòâà íà ïîðú÷âàíèòå ñòîêè, ïðåäìåò íà äîãîâîðà è ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåéíîñòèòå.
Estimated value excluding VAT: 50 000 BGN4)

Indication about different date for duration of contract or starting/completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)


Lot No: 10  Lot title: Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè Sterling çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè

1)

Short description:

Îáîñîáåíà ïîçèöèÿ 10 – Äîñòàâêà íà ðåçåðâíè ïîìïåíè àãðåãàòè Sterling çà ñúùåñòâóâàùè òðúáíè ñèñòåìè èëè åêâèâàëåíòíè îòãîâàðÿùè íà ñúùèòå ïðèñúåäèíèòåëíè ðàçìåðè.2)

Common procurement vocabulary (CPV)


42122000


3)

Quantity or scope:

Íà Äîñòàâ÷èêà íå ñà ãàðàíòèðàíè êîëè÷åñòâà íà ïîðú÷âàíèòå ñòîêè, ïðåäìåò íà äîãîâîðà è ïðîäúëæèòåëíîñò íà äåéíîñòèòå.
Estimated value excluding VAT: 12 000 BGN4)

Indication about different date for duration of contract or starting/completion

Duration in months: 24 (from the award of the contract)Section IV: Procedure


IV.3)

Administrative information


IV.3.3)

Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.12.2013 - 23:59IV.3.4)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

9.1.2014 - 09:00


IV.3.5)

Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.